Grafický manuál

Manuál jednotného vizuálního stylu PREFA PRO je souborem předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu.

Grafický manuál v pdf

Logo společnosti v pdf