PREFA PRO, a.s.

Pro akcionáře

Trojský most

Trojský most

Historie společnosti

Za svůj vznik vděčí dceřiná společnost PREFA PRO, a.s., situaci v polovině sedmdesátých let minulého století, kdy se začala projevovat stále výrazněji zanedbanost dopravní infrastruktury v Česku. Zejména pro výstavbu nových mostů chyběly potřebné stavební kapacity. Řešení se hledalo v prefabrikaci a jako vhodné řešení se nabízela segmentová technologie pro výstavbu mostů středních rozpětí. Realizátorem celé nové technologie byl stanoven tehdejší závod 2 – Mosty, podniku SSŽ. Bylo zvoleno unikátní řešení centrální stálé výrobny segmentů, a to pro celé Čechy a jak se i později ukázalo i pro Slovensko, které však vyžadovalo optimální polohu s ohledem na logistické možnosti. Proto byla zvolena lokalita Brandýsa n/L. V roce 1978 se začala budovat výrobna mostních segmentů – VMS Brandýs a dokončena byla v roce 1982. V průběhu dalších let byly segmentovou technologií postaveny desítky mostů. V devadesátých letech bylo nutné přehodnotit úzké zaměření výrobny a přizpůsobit se měnícím se požadavkům trhu. Postupně se výrobní program rozšířil o výrobu jak dodatečně tak i předem předpínaných mostních nosníků, protihlukových stěn a dalších prefabrikátů pro dopravní a pozemní stavby. Tohle vše už pod hlavičkou Staveb mostů Praha, která vznikla kupónovou privatizací v roce 1992. Dnes tuto firmu známe jako SMP CZ, a.s., která je od 1.7.2014 padesáti procentním vlastníkem nově vzniklé společnosti PREFA PRO, a.s., jejímž druhým padesáti procentním vlastníkem je i bývalý podnik SSŽ dnes EUROVIA CS, a.s.. Mateřské společnosti a nově vzniklá dceřiná společnost je součástí nadnárodního koncernu VINCI.