PREFA PRO, a.s.

Pro akcionáře

Trojský most

Trojský most

Produkty

DOPRAVNÍ STAVBY

 • Tramvajové tratě
 • Dálnice, rychlostní komunikace a silnice
 • Železniční tratě
 • Příslušenství dopravních staveb

MOSTY A INŽENÝRSKÉ STAVBY

 • Mosty, lávky, podchody, propustky, tunely
 • Opěrné stěny
 • Příslušenství mostů a inženýrských staveb

POZEMNÍ STAVBY

 • Základy
 • Svislé nosné prvky
 • Vodorovné nosné prvky
 • Deskové prvky
 • Prvky schodišť

STAVEBNÍ MATERIÁLY

 • Transportbeton
 • Betonářská výztuž

VODOHOSPODÁŘKÉ STAVBY

 • Protipovodňová opatření
 • Plavební komory, vodní toky

PREFA PRO ke všem produktům provádí kompletní služby ve smyslu:

 • Projekční práce (studie, územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace, statické posouzení, výrobně technická dokumentace)
 • Doprava (nákladní vozidla)
 • Montáž